Caută
Close this search box.
Caută
Close this search box.

Termeni și condiții

PREAMBUL
De la început meditravel.ro, dorește să sublinieze faptul că informația prezentată pe platforma noastră are un caracter suplimentar care completează recomandările oferite de medicii specialiști.
NU trebuie să utilizați platforma meditravel.ro pentru necesitățiile medicale de URGENȚĂ.
Scopul platformei meditravel.ro este acela de a vă furniza informații generale, în funcție de prezentarea cazului și de documentele pe care dvs. alegeți să le furnizați atunci când cereți o evaluare de caz.
Vă rugăm să utilizați meditravel.ro, doar în scopul obținerii de informații generale pentru o înțelegere cât mai bună a stării dvs. de sănătate.
Platforma meditravel.ro NU furnizează sfaturi medicale similare celor oferite de medicii care vă consultă în persoană și NU are ca scop înlocuirea consultului medical de specialitate.
Recomandăm utilizatorilor platformei să NU își fundamenteze acțiunile viitoare doar pe sfaturile oferite de meditravel.ro, deoarece aceste sfaturi nu înlocuiesc un diagnostic medical, care necesită consultarea în persoană a unui medic specialist. Răspunsurile oferite prin intermediul platformei sunt doar de natură educațională și nu pot fi considerate, în absolut nicio situație ca fiind echivalente unor consultații sau analize medicale de specialitate.
De asemenea recomandările oferite de meditravel.ro trebuie discutate cu medicul dvs. Curant înainte de a fi implementate, deoarece atât platforma, cât și toți colaboratorii meditravel.ro NU pot fi considerați răspunzători pentru niciun prejudiciu de orice natură.

1.Termeni generali și definiții
1.1. S.C. ATELIER IMAGE S.R.L., este persoană juridică de naționalitate română, cu sediul social în București, str. Căderea Bastiliei nr. 70, sector 1, înmatriculată la O.N.R.C. sub nr. J40/13103/2006, C.I.F. RO18933371, Tel: +40 751 180 180, E-mail: contact@meditravel.ro. S.C. ATELIER IMAGE S.R.L. este numit în continuare Furnizor. MEDITRAVEL este marca de comerț a societății sub care se desfașoară activitatea de consiliere în domeniul medical.
1.2. Utilizatorul poate fi orice persoană fizică sau juridică care are acces liber la platformă și care poate completa rubrica special destinată pentru a lăsa o solicitare furnizorului de servicii. Platforma meditravel.ro nu este un site pentru revânzători.
1.3. Conținut toate informațiile de pe platformă care pot fi vizualizate prin intermediul unui echipament electronic; conținutul tuturor e-mail-urilor trimise de Utilizator/Vizitator, către Furnizor și orice alt mijloc de comunicare disponibil.
1.4. Serviciul este un document electronic definit ca modalitate de comunicare între Furnizor și Utilizator/Vizitator utilizat pentru a exprima intenția de obține sfaturi medicale prin intermediul platformei meditravel.ro.
1.5. Colaboratorii sunt medici specialiști care oferă răspunsuri la întrebările Utilizatorilor prin intermediul meditravel.ro.
1.6. Utilizarea site-ului de către utilizator presupune implicit acceptarea tacită și fără rezerve a acestor termeni și condiții, cu toate consecințele care reies din acestea.
1.7. S.C. ATELIER IMAGE S.R.L își rezervă dreptul de a aduce modificări și actualizări ale acestor termeni și condiții fără o notificare prealabilă și fără precizarea motivelor.
1.8. Termenii și condițiile de mai jos au valoare contractuala între S.C. ATELIER IMAGE S.R.L numit în continuare Furnizor și Client/ Vizitator.
1.9. Neacceptarea acestor Termeni si Conditii, atrage obligatia Utilizatorului de a înceta de îndată accesarea platformei meditravel.ro. Accesarea sau vizitarea în continuare a platformei, a oricarei pagini din aceasta si/sau utilizarea Serviciului, precum si a oricarei componente a acestora constituie o acceptare în intregime și necondiționată a Termenilor si Condițiilor.
1.10. Utilizatorul întelege și acceptă în mod expres, în întregime și necondiționat, prevederile acestor Termenii si Conditii și întelege să utilizeze Serviciul în strictă conformitate cu aceste prevederi.
Neacceptarea Termenilor si Conditiilor de catre Utilizatori atrage obligația acestora de a înceta de îndată accesarea platformei.
1.11. Dacă nu sunteti de acord cu prevederile acestor Termeni si Conditii, vă rugăm să nu utilizați Serviciile oferite de către meditravel.ro.

2. Informații pentru utilizatori/vizitatori
2.1. Meditravel.ro vă recomandă:
a) să furnizati date adevarate, exacte si complete despre dvs., care să ajute colaboratorii în vederea oferirii sfaturilor si opiniilor personale:
b) să utilizați posibilitatea de a menține, înnoi și șterge datele furnizate în orice moment;
c) să citiți cu atenție Termenii și condițiile.

3. Tarife si plăți
3.1. In ceea ce priveste serviciile contra cost disponibile prin intermediul meditravel.ro, Utilizatorul se obligă să achite către SC ATELIER IMAGE SRL tariful pentru respectivele servicii.
3.2. SC ATELIER IMAGE SRL, prin platforma meditravel.ro nu va pretinde si Utilizatorul nu este obligat sa plătească vreun tarif suplimentar în afara de cele menționate pe platforma meditravel.ro.
3.3. Prețul și modalitatea de plată sunt specificate în fiecare Comanda. Vânzătorul va transmite către Cumpărător o factură prin poștă electronică la adresa furnizată, obligația Cumpărătorului fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația în vigoare.
3.4. Prin trimiterea Comenzii, Cumpărătorul își exprimă acordul să primească facturile în format electronic prin intermediul poștei electronice, la adresa de e-mail menționată.
3.5. Plata prin denumire serviciu online de plată este o modalitate rapidă de plată online cu cardul, care constă în efectuarea plății printr-un singur click.
3.6. Datele cardului de plată ale Utilizatorului/ Cumparatorului nu vor fi accesibile meditravel.ro și nici nu vor fi stocate de către meditravel.ro sau de către procesatorul de plăți integrat în Site, ci doar de către instituția de autorizare a Tranzactiei sau o altă entitate autorizată să presteze servicii de stocare date de identificare a cardului, despre a cărei identitate Utilizatorul/ Cumpărătorul va fi informat, anterior introducerii datelor.
3.7. Entitatea autorizata sa presteze servicii de stocare a datelor de card este Netopia S.R.L.
3.8. SC ATELIER IMAGE SRL isi rezerva dreptul de a schimba tarifele pentru oricare dintre Servicii si de a stabili noi tarife in orice moment, potrivit propriei sale opțiuni. Orice modificare de tarife va deveni operantă imediat după notificarea în acest sens a Utilizatorului (prin e-mail sau prin afișarea acesteia pe Platforma), potrivit opțiunii SC ATELIER IMAGE SRL.
3.10.. Avand in vedere efectuarea plății prin card, Utilizatorul se supune în întregime termenilor si conditiilor operatorului de plăți, SC NETOPIA SRL, SC ATELIER IMAGE S.R.L. fiind absolvita in intregime de orice raspundere cu privire la orice probleme intalnite in efectuarea plății.

4. Contract, Comanda, Plata serviciilor
4.1. Utilizatorul poate plati serviciile contractate in prealabil prin una din modalitatile indicate. Serviciile achizitionate se considera confirmate de indata ce plata a fost validata de catre furnizorul de plati si va fi comunicata prin email Cumnparatorului imediat dupa efectuarea unei plati valide.
4.2. Prin semnarea contractului, Utilizatorul consimte că toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete și adevărate la data semnarii contractlui.
4.3. Prin semnarea Contractului, Utilizatorul consimte că Vânzătorul poate să îl contacteze, prin orice mijloc disponibil / agreat de Vânzător, în orice situație în care este necesară contactarea Cumpărătorului.
4.4. Vânzătorul poate anula Comanda efectuata de către Cumpărător, în urma unei notificari prealabile adresate Cumparatorului, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese în următoarele cazuri:
– neacceptarea de către banca emitenta a cardului Cumpărătorului, a tranzacției, în cazul plății online;
– invalidarea tranzacției de către procesatorul de carduri agreat de meditravel.ro, în cazul plății online;
– datele furnizate de către Utilizator sunt incomplete și/sau incorecte;
4.5. Utilizatorul are dreptul să se retragă din Contract, respectiv să renunțe la un Serviciu, în termen de 14 zile calendaristice, fără invocarea niciunui motiv. Astfel, potrivit OUG nr 34/2014, perioada de returnare a unui Bun sau renunțare la un Serviciu expiră în termen de 14 zile de la ziua în care Cumpărătorul a finalizat comanda prin plată.
4.6. În cazul în care Utilizatorul decide să se retragă din Contract, acesta va contacta meditravel.ro prin e-mai sau/și telefonic și din momentul solicitării comanda se va considera anulata.
4.7. În cazul în care Utilizatorul solicită retragerea din Contract în cadrul termenului legal de retragere din contract și comanda este achitata, Vânzătorul va rambursa suma în maxim 14 (paisprezece) zile de la data informării Vânzătorului de către Cumpărător asupra deciziei sale de retragere din Contract.
4.8. Suma va fi returnată după cum urmează:
– pentru Comenzile achitate cu card online ->prin restituire în contul din care a fost efectuată plata;
4.9. În cazul în care un Serviciu comandat de către Cumparator, nu poate fi livrat de către Vânzător, acesta din urmă va informa Clientul/Cumparatorul asupra acestui fapt și va returna în contul Cumpărătorului contravaloarea Serviciului, în termen de maxim 7 (șapte) zile de la data la care Vanzatorul a luat la cunoștință acest fapt sau de la data la care Cumpărătorul și-a exprimat în mod expres intenția de reziliere a Contractului.
4.10.Sunt exceptate de la dreptul de retragere din Contract următoarele situații: Consultațiile online video/audio, după prestarea completă a serviciului sau dacă executarea a început cu acordul prealabil expres al Cumparatorului și după ce acesta a confirmat că a luat cunoștință de faptul că își va pierde dreptul la retragere după executarea completă a Contractului de către medicul colaborator.
4.11. Livrarea serviciilor prestate de meditravel.ro, către Cumpărător/Utilizitator se va face într-un termen de 72 de ore, până la 14 zile calendaristice, în funcție de complexitatea cazului medical.
4.11.1 Cazul medical va fi adus la cunoștiința meditravel.ro de către Cumpărător/Utilizitator prin completarea solicitării de evaluare medicală prin formularul de contact și apăsarea butonului ”Trimite”.
4.11.2. Comunicarea între Cumpărător/Utilizitator și meditravel.ro se va face prin intermediul adresei de email a cumpărătourui/utilizatrului. Prin adresa de e-mail, cumpărătorul/utilizatorul va primi daca este cazul link-ul pentru confirmarea orei consultației prin telemedicină/ video call, va confirma ora și va accesa link-ul prin intermediul căruia se va conecta cu medicul și va beneficia de serviciul achiziționat.
4.11.3. Cumpărătorul/ Utilizatorul va beneficia de serviciul achiziționat doar după ce și-a dat acordul prealabil privind data și ora consultației, care trebuie să se încadreze în termenul de 73 de ore, 14 zile calendaristice din momentul achiziționării serviciului.

5. Securitatea datelor personale
5.1. Pentru a putea face posibila comunicarea între S.C. ATELIER IMAGE S.R.L și
Client/Utilizator, de pe site-ul meditravel.ro, trebuie sa fiți de acord ca S.C. ATELIER IMAGE S.R.L. să colecteze și să prelucreze datele înscrise în fișa de evaluare, conform Regulamentului (UE) 2016/679.
5.2. Datele personale furnizate către Furnizor vor fi folosite numai în scopul declarat al acestui site. Acestea vor fi utilizate pentru a comunica cu vizitatorul, pentru a răspunde promt întrebărilor acestuia, pentru a realiza statistici proprii, pentru informarea prin email sau alte mijloace de comunicare despre acțiunile ulterioare, eventualele promoții, buletinele informatice periodice, newsletter-e, etc.
5.3. Sunteți obligat(ă) să furnizați datele, acestea fiind necesare pentru a lua legătura cu furnizorul. Refuzul dumneavoastră determină imposibilitatea de a lua legătura cu dumneavoastră și de a vă furniza informațiile solicitate.
5.4. Informațiile primite de la client sau utilizator, nu vor fi puse la dispoziția nici unei persoane fizice, juridice, instituții, etc., decât în cazul în care sunt solicitate justificat de către autoritățiile în drept. Respectam și garantăm confidențialitatea datelor oferite de bunăvoie de către client sau vizitator.
5.5. S.C. ATELIER IMAGE S.R.L garantează faptul că va respecta drepturile conferite de Regulamentului (UE) 2016/679 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.
5.6. Orice utilizator care a furnizat explicit pe platforma meditravel.ro adresa sa de email poate solicita ștergerea datelor personale din baza noastră de date printr-o cerere în scris trimisa companiei noastre.
5.7. Datele dumneavoastră cu caracter personal, sunt prelucrate în conformitate cu reglementările Regulamentului (U.E.) 2016/679. Vă rugam sa rețineți faptul că ne puteți cere în orice moment să vă ștergem contul de pe site-ul nostru, trimițându-ne un mail la adresa contact@meditravel.ro
5.8. Folosim Google Analytics și Facebook Insights pentru a analiza modul de utilizare a acestui website. Google Analytics generează informații statistice și nu numai, despre utilizarea site-ului prin intermediul cookie-urilor stocate. Informațiile generate din fișierele cookie sunt folosite pentru crearea rapoartelor de utilizarea ale site-ului nostru sau pentru a individualiza anunțurile pe care vi le afișăm, pentru a va oferi informații mai relevante. Google și Facebook stochează aceste informații. Vă invităm să consultați politica de confidențialitate Google LLC (Mountain View, California – USA) aici: www.google.com/privacypolicy.html și Facebook INC (Menlo Park, California – USA) aici www.facebook.com/privacy.
Pentru orice întrebări legate de această Politică de confidențialitate, vă rugăm să ne contactați la adresa contact@meditravel.ro

6. Drepturi de autor
6.1. Întregul conținut al site-ului – imagini , fotografii, texte, grafice , simboluri, elemente de grafica web, scripturi, programe și alte date – este proprietatea Furnizorului și este apărat de legea pentru protecția drepturilor de autor și de legile privind proprietatea intelectuala și industriala. MEDITRAVEL este marcă inregistrată a ATELIER IMAGE S.R.L. Folosirea, preluarea, copierea sau modificarea fără acordul Furnizorului a oricăror elemente enumerate mai sus, chiar dacă aceste elemente poartă marcaje de protecție, atrage după sine consecințele prevazute de legislația în vigoare. Pentru a ne sesiza orice încălcare privind legea pentru protecția drepturilor de autor, ne puteți contacta la adresa de e-mail: contact@meditravel.ro
6.2. Accesul liber la site și la conținutul site-ului și utilizarea lor sunt permise doar pentru uz personal, fără scop direct ori indirect comercial. Copierea, stocarea, modificarea ori transferarea cu orice titlu, în parte ori întreg al site-ului și/sau al conținutului nu sunt permise fără acordul explicit, scris, al Furnizorului și sunt sancționate potrivit legislației în vigoare.
6.3. Continutul si elementele de grafica ale platformei meditravel.ro, inclusiv, dar fara a se limita la acestea, intreg continutul in format text si orice alt material, transmis sub orice forma de si catre Utilizatori (prin vizualizare directa pe platforma , prin newslettere sau prin orice alte materiale legate direct sau indirect de platforma) apartin SC ATELIER IMAGE SRL si partenerilor sai si reprezinta continutul platformei meditravel.ro.
6.4. Prin derogare de la prevederea precedenta, nu apartin SC ATELIER IMAGE SRL sau partenerilor sai acele materiale pentru care pe platfomra meditravel.ro este indicat un alt titular de drepturi, ori un alt detinator sau o alta sursa.
6.5.Utilizatorii inteleg si accepta ca SC ATELIER IMAGE SRL este exonerat de orice raspundere privind materialele, datele si informatiile, dar fara a se limita la acestea, preluate de la orice surse oficiale, inclusiv cele care au fost publicate avand scopul si caracterul de „comunicate de presa”.
6.6.Utilizatorii inteleg si accepta ca toate informatiile, datele, materialele postate pe meditravel.ro au doar un caracter informativ si orientativ si ca SC ATELIER IMAGE SRL nu poate fi tras la raspundere in niciun caz si in niciun mod pentru veridicitatea si validitatea continutului platformei meditravel.ro sau pentru orice efect juridic decurgand din utilizarea acesteia.
6.7.Utilizatorii se obliga sa respecte toate drepturile de autor si drepturile conexe acestuia si orice alte drepturi de proprietate intelectuala pe care SC ATELIER IMAGESRL si partenerii sai le detin asupra/in legatura cu meditravel.ro, Continutul acesteia, Serviciul, orice modul sau componenenta a acestora sau in legatura cu utilizarea acestora. Utilizatorii inteleg si accepta ca in cazul incalcarii vreunei prevederi de mai sus in orice masura, vor putea fi trasi la raspundere fata de autorii/proprietarii continutului platformei meditravel.ro
6.8. Meditravel.ro, poate fi utilizat exclusiv in scopuri personale, definite potrivit prezentului document ca fiind scopuri pur necomerciale, fara nicio intentie directa ori indirecta privind obtinerea de profituri sau castiguri de orice fel dintr-o asemenea utilizare. Orice utilizare de continut de catre terte persoane in orice alte scopuri decat cele personale se poate face numai cu acordul scris, expres si prealabil al SC ATELIER IMAGESRL.
6.9. Este interzisa copierea, preluarea, reproducerea, publicarea, transmiterea, vanzarea, distributia totala sau partiala, integrala sau modificata a continutului meditravel.ro sau a oricarei parti a acestuia; SC ATELIER IMAGESRL isi rezerva dreptul de a actiona in instanta orice persoana si/sau entitate care incalca in orice mod prevederile de mai sus.
6.10. Cererile de utilizare a continutului platformei in orice scopuri decat cele personale pot fi trimise la adresa de email contact@meditravel.ro
6.11. Este strict interzisa postarea pe meditravel.ro a oricarui continut, incluzand materiale, comentarii, imagini, secvente video, dar fara a se limita la acestea, care au un limbaj obscen sau vulgar, contin texte ilegale, amenintatoare, abuzive, indecente, mesaje rasiste, soviniste ori care ar putea discrimina orice persoane in orice mod sau care ar incalca orice alte drepturi si libertati ale omului potrivit legislatiei in vigoare.
6.12. Utilizatorii inteleg si accepta ca in cazul incalcarii in orice mod si in orice masura a oricarora din prevederile Termenilor si Conditiilor, SC ATELIER IMAGE SRL va putea opta in mod discretionar pentru suspendarea totala sau partiala a accesului Utilizatorului la orice serviciu al platformei meditravel.ro, ori pentru nepublicarea oricaruri continut expediat de Utilizator in vederea postarii catre platforma ori pentru modificarea in orice mod a unui asemenea continut, pentru interzicerea definitiva a accesului la una sau mai multe dintre facilitatile oferite de meditravel.ro, fara niciun fel de atentionari sau notificari prealabile si fara a fi necesare orice alte formalitati inainte.

7. Neangajarea răspunderii
7.1. SC ATELIER IMAGE SRL nu isi asuma raspunderea pentru nici o pierdere de date sau informatii rezultate din intarzieri, cauzate de evenimente care nu sunt sub controlul meditravel.ro, al furnizorilor sai sau prin erori de omisie din partea utilizatorului.
7.2.SC ATELIER IMAGE SRL exclude orice sugestie sau garantie ca:
a) serviciul sa fie neintrerupt sau fara erori;
b) eventualele defecte vor fi corectate;
c) serviciul sau serverul care il pune la dispozitia utilizatorului este lipsit de virusi sau alte componente care ar putea dauna utilizatorilor si nu poate fi responsabil de vreo actiune pe care o intreprindeti pe baza respectivelor informatii sau a serviciului.
7.3.In nici o circumstanta meditravel.ro nu poate fi responsabila pentru pierderi de natura directa sau indirecta rezultate din/sau legate in orice fel de folosirea sau gradul de performanta al serviciului/serviciilor oferit/oferite, a acestui site web sau site-uri web in legatura cu acesta.
7.4. SC ATELIER IMAGE SRL nu va acorda nici o garantie referitoare la:
a) evitarea utilizarii anevoioase sau intreruperii in utilizare a site-ului,
b) neafectarea in sens negativ a altor sisteme prin utilizarea site-ului.
7.5. Meditravel.ro nu isi asuma nici o responsabilitate in cazul in care site-ul nu poate fi accesat de catre utilizatori, pe o perioada nelimitata de timp, din orice motive tehnice sau comerciale.
7.6. Meditravel.ro isi rezerva dreptul ca in orice moment sa schimbe in parte sau in totalitate continutul informatiilor prezentate pe site, fara o notificare prealabila a Utilizatorului respectiv a Furnizorului.
7.7. Meditravel.ro nu ofera nici o garantie in ceea ce priveste starea de functionare a computerului personal al Utilizatorului respectiv a Furnizorului.
7.8. Meditravel.ro isi rezerva dreptul de a suspenda sau desfiinta acest site fara o notificare prealabila a Utilizatorului.

8. Utilizarea serviciilor de către minori
8.1.SC ATELIER IMAGE SRL nu permite cu buna stiinta persoanelor sub varsta de 18 ani să accseze meditravel.ro
8.2.Serviciile sunt disponibile pentru utilizarea de catre minori insa doar in prezenta si asistati de catre parintele sau tutorele legal al acestuia.
8.3.Daca va inregistrati ca parintele sau tutorele legal in numele unui minor, veti fi pe deplin responsabil pentru conformarea cu acesti Termeni de Utilizare.

9. Forța majoră
9.1.Forţa majoră exonerează de răspundere partea care o invocă, conform prevederilor Codul civil (art.1351 N.C.C.).
8.2.Forţa majoră este orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil iar cazul fortuit este un eveniment care nu poate fi prevazut și nici împiedicat de către cel care ar fi fost chemat să raspundă dacă evenimentul nu s-ar fi produs.
8.3.Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să o aducă la cunoştinţa celeilalte părţi, în scris, în maximum 5 (cinci) zile de la apariţie, iar dovada forţei majore se va comunica în termen de 15 (cincisprezece) zile de la apariţie. Data de referinţă este data ştampilei poştei de expediere. Dovada va fi certificată de Camera de Comerţ şi Industrie sau de un alt organism abilitat de legea română. Partea care a invocat forţa majoră are obligaţia să aducă la cunoştinţa celeilalte părţi încetarea acestei cauze în maximum 15 (cincisprezece) zile de la încetare.
10. Litigii
10.1. Orice conflict apărut între Client/Utilizator și Furnizor va fi rezolvat pe cale amiabila prin înțelegere între cele două părți.
10.2. În cazul în care acest lucru nu este posibil, competența revine instanțelor de judecată romane, instanța judecătorească pe a cărei raza teritoriala se află sediul S.C. ATELIER IMAGE S.R.L

11. Medicii și spitalele colaboratoare
11.1. Utilizatorii inteleg si accepta ca medicii colaboratori care ofera raspunsuri prin intermediul meditravel.ro nu sunt angajati ai SC ATELIER IMAGE SRL si nu se poate considera ca isi exercita profesia de medic ca persoana fizica independenta pe baza de contract incheiat cu SC ATELIER IMAGE S.R.L., in sensul art. 385 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii („Legea nr. 95/2006”).
Din cele prezentate mai sus, rezulta faptul ca acestia sunt exonerati de orice raspundere pentru oferirea de informatii medicale prin intermediul meditravel.ro
11.2. Utilizatorii inteleg si accepta ca medicii colaboratori nu sunt raspunzatori pentru daunele şi prejudiciile produse în exercitarea profesiunii când acestea se datorează condiţiilor de lucru sau când acţionează cu bună-credinţă în situaţii de urgenţă, cu respectarea competenţei acordate.
Din cele prezentate mai sus, rezultă că medicii colaboratori vor fi exonerați în totalitate de răspundere in temeiul art.10.2 de mai sus, coraborat cu art 654 (2) din Legea nr. 95/2006.
11.3. Utilizatorii inteleg si accepta ca meditravel.ro nu este o unitate sanitara publica sau privata, care furnizează servicii medicale, asadar nu i se poate angaja raspunderea in temeiul art. 657 din Legea nr. 95/2006 sau pe baza oricarui alt temei legal. Utilizatorii inteleg si accepta expres dispozitiile prevazute in art. 10(1),10(2),10(3) de mai sus, potrivit art. 1203 Cod Civil.

12.Dispoziții finale
12.1. Furnizorul își rezervă dreptul de a putea efectua orice modificări ale acestor prevederi, precum și orice modificări asupra Site-ului, structurii acestuia sau orice alte modificări ce ar putea afecta Site-ul, fără a fi necesara vreo notificare prealabila a vizitatorului sau a clientului.
12.2. Furnizorul nu va putea fi făcut responsabil pentru eventualele erori apărute pe Site din orice cauză, inclusiv din cauza unor modificări sau setări care nu sunt făcute de administratorul Site-ului.
12.3. Este interzis sa cesionati sau sa transferati aceste Conditii, fie integral, fie partial, fara a avea acordul prealabil in scris din partea SC ATELIER IMAGESRL.

Echipa meditravel.ro.